سوالات متداول

سوال شما در کدام دسته بندی قرار می‌گیرد؟

شما میتوانید با افزودن موارد مورد نیاز خود به سبد خرید محصولات مورد نیاز خود را به ما سفارش دهید.
.ما به صورت روزانه سفارش های شما را از طریق پست هوایی یا زمینی یا دریای به دست شما خواهیم رساند
با توجه به بیماری کرونا و کمبود منابع ارسالی ما سعی میکنیم بین 1 تا 5 روز کاری سفارش شما را بسته به میزان دور بودن یا نزدیک بودن شما به شعبه انبار انها را ارسال کنیم.